Κάλεσμα: κατάλογος νομικών που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με ανοιχτές τεχνολογίες

LAW_lawdotgov3Οι εφαρμογές ελευθέρου/ανοικτού λογισμικού έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Καθώς το μοντέλο παραγωγής μεταβάλλεται εκατοντάδες δημιουργοί και οργανισμοί επιλέγουν να διανέμουν τα δεδομένα και τα έργα τους με ελεύθερες άδειες χρήσης. Η ραγδαία αυτή άνοδος της χρήσης του ελεύθερου λογισμικού και των ελεύθερων άδειων από εταιρίες και οργανισμούς έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη ανάγκη ποιοτικής και εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε πλήθος σχετικών πεδίων και θεματικών.

Επιπλέον, η νέα ευρωπαϊκή (PSI) και ελληνική νομοθεσία (ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανοιχτότητας Ν.3448/2006, Ν. 3861/2010-ΔιαύγειαΝ. 3979/2011, Ν. 4305/2014, Ν.3886/2010 ) δημιουργούν νέα δεδομένα στο δημόσιο δίκαιο καθώς καθιερώνουν ένα καινοφανές αντικειμενικό στρώμα δημόσιας πληροφορίας το οποίο αποσκοπεί στην ισότιμη ενημέρωση, στη λογοδοσία, στη διαφάνεια και στην καινοτομία. Σε αυτό το νέο περιβάλλον προκύπτουν πρωτόγνωρα νομικά ζητήματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι επαναοριοθετούν τις σχέσεις κράτους-πολίτη και κράτους-επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΛ/ΛΑΚ καλεί νομικούς/δικηγόρους που ειδικεύονται στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, στο δημόσιο δίκαιο και στα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς, να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα για να δημιουργηθεί ένας κατάλογος/ευρετήριο ο οποίος να είναι διαθέσιμος σε όσους ενδιαφέρονται για νομικές συμβουλές στα παραπάνω θέματα.

Δείτε τον κατάλογο των νομικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον έως σήμερα.

 

Για να εγγραφείτε στον στον κατάλογο νομικών με ειδίκευση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο ellak.gr


One thought on “Κάλεσμα: κατάλογος νομικών που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με ανοιχτές τεχνολογίες

Αφήστε μια απάντηση